Korak 1

Vpišite svojo davčno številko, datum rojstva in številko police, da boste lahko preverili, ali imamo vaše prave podatke. Za več info pokličite 080 70 77.

Datum vpišite v obliki DD.MM.LLLL
Vnesite številko katerekoli vaše police.